ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

undefined

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αρ 1222/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ απαιτεί όλα τα ελαστικά* που παράχθηκαν μετά τον Ιούνιο του 2012 και πωλούνται στην ΕΕ από τον Νοέμβριο του 2012 να φέρουν ένα αυτοκόλλητο ή να συνοδεύονται από σήμανση που θα εμφανίζεται στο σημείο πώλησης.

Παράδειγμα της νέας ετικέτας ελαστικού ΕΕ μπορείτε να δείτε αριστερά. Είναι παρόμοια με τη σήμανση που χρησιμοποιείται ήδη ευρέως σε οικιακά είδη όπως πλυντήρια ρούχων και πιάτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νέους κανονισμούς σήμανσης των ελαστικών, καθώς και μια λίστα συχνών ερωτήσεων, είναι στη διάθεσή σας από την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Ελαστικών Αυτοκινήτων & Προϊόντων Καουτσούκ (ETRMA).

ETRMA Website

* Αφορά τα ελαστικά για αυτοκίνητα, τα ελαφρά επαγγελματικά βαν και τα βαρέα φορτηγά.

Η τυποποιημένη σήμανση για τα ελαστικά που θα εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 θα παρέχει πληροφορίες για 3 συγκεκριμένες επιδόσεις των ελαστικών: απόδοση κρατήματος σε υγρό οδόστρωμα, οικονομία καυσίμου και εξωτερικός θόρυβος κύλισης.

Τα ελαστικά χαρακτηρίζονται από ορισμένες παραμέτρους που αλληλοσυνδέονται. Η βελτίωση της μίας παραμέτρου, όπως η αντίσταση στην κύλιση, μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση σε άλλες παραμέτρους όπως το κράτημα σε υγρό οδόστρωμα, ενώ η βελτίωση του κρατήματος σε υγρό οδόστρωμα μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στον εξωτερικό θόρυβο κύλισης.

 

 

Οικονομία καυσίμου

Μία από τις δυνάμεις που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση κύλισης των ελαστικών.

Το φαινόμενο αυτό υφίσταται επειδή τα ελαστικά παραμορφώνονται κατά την περιστροφή τους, επιφέροντας ενεργειακή απώλεια με τη μορφή θερμότητας. Όσο μεγαλύτερη είναι η παραμόρφωση, τόσο υψηλότερη είναι η αντίσταση κύλισης και συνεπώς, τόσο περισσότερο καύσιμο απαιτείται για την προώθηση του οχήματος. Με άλλα λόγια, η χαμηλή αντίσταση κύλισης σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και επομένως χαμηλότερες εκπομπές οχήματος, συμπεριλαμβανομένου του CO2.

Η πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου και η οδική ασφάλεια εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά των οδηγών, και ειδικότερα από τα εξής:

  • η οικολογική οδήγηση μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου.
  • η πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται τακτικά προκειμένου να βελτιστοποιείται το κράτημα σε υγρό οδόστρωμα και η αποτελεσματική κατανάλωση καυσίμου.
  • οι αποστάσεις ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

Η νέα σήμανση θα παρουσιάζει διαφορετικούς βαθμούς «αντίστασης κύλισης», όπου ο βαθμός A αντιστοιχεί στην «πιο αποτελεσματική κατανάλωση καυσίμου» και ο βαθμός G αντιστοιχεί στον χειρότερο της κατηγορίας. Το μαύρο βέλος (σε αυτή την περίπτωση Β) δίπλα από τον βαθμό υποδεικνύει το επίπεδο της απόδοσης του προϊόντος.

 

Κράτημα σε υγρό οδόστρωμα

Ο σημαντικότερος ρόλος ενός ελαστικού είναι να παρέχει ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες. Η πρόσφυση ή το κράτημα σε υγρό οδόστρωμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά καλής απόδοσης.

Ωστόσο, η υψηλότερη πρόσφυση και η χαμηλότερη αντίσταση κύλισης είναι συχνά αλληλοαναιρούμενοι στόχοι που παραδοσιακά απαιτούσαν κάποιον συμβιβασμό στην απόδοση. Χάρη στον νέο κανονισμό σήμανσης, οι πελάτες θα μπορούν να δουν και να επιλέξουν οι ίδιοι τις προτιμώμενες αποδόσεις τους.

Η σήμανση θα εμφανίζει μια γκάμα 7 βαθμών όπου «Α» είναι το υψηλότερο επίπεδο κρατήματος σε υγρό οδόστρωμα και «G» το χαμηλότερο.

Exterior Noise

Κράτημα σε υγρό οδόστρωμα

 

Ο σημαντικότερος ρόλος ενός ελαστικού είναι να παρέχει ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες. Η πρόσφυση ή το κράτημα σε υγρό οδόστρωμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά καλής απόδοσης.

Ωστόσο, η υψηλότερη πρόσφυση και η χαμηλότερη αντίσταση κύλισης είναι συχνά αλληλοαναιρούμενοι στόχοι που παραδοσιακά απαιτούσαν κάποιον συμβιβασμό στην απόδοση. Χάρη στον νέο κανονισμό σήμανσης, οι πελάτες θα μπορούν να δουν και να επιλέξουν οι ίδιοι τις προτιμώμενες αποδόσεις τους.

Η σήμανση θα εμφανίζει μια γκάμα 7 βαθμών όπου «Α» είναι το υψηλότερο επίπεδο κρατήματος σε υγρό οδόστρωμα και «G» το χαμηλότερο.

Εξωτερικός θόρυβος

Ο θόρυβος της κυκλοφορίας είναι ένα σχετικό περιβαλλοντικό ζήτημα που καθορίζεται από:

  • Την ένταση της κυκλοφορίας και τους τύπους των οχημάτων
  • Το στυλ οδήγησης
  • Την αλληλεπίδραση ελαστικού-οδοστρώματος

Τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου χωρίζονται σε 3 κατηγορίες και μετρώνται σε ντεσιμπέλ (dB) σε σύγκριση με τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου του νέου ευρωπαϊκού ελαστικού που εισάχθηκε το 2016.

1 μαύρο ηχητικό κύμα = 3dB λιγότερο από το μελλοντικό στενότερο ευρωπαϊκό όριο.
2 μαύρα ηχητικά κύματα = συμμορφώνεται ήδη με το μελλοντικό ευρωπαϊκό όριο.
3 μαύρα ηχητικά κύματα = συμμορφώνεται με το τρέχον ευρωπαϊκό όριο.

Ο κανονισμός στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας και την αύξηση της οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας των οδικών μεταφορών μέσω της προώθησης ασφαλών ελαστικών αποτελεσματικής κατανάλωσης καυσίμου με χαμηλά επίπεδα θορύβου. Θεσπίζει επίσης ένα πλαίσιο εργασίας για την παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών σε ολόκληρο τον βιομηχανικό κλάδο για ορισμένες παραμέτρους των ελαστικών.

Οι πληροφορίες αυτές θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες για τους πελάτες μέσω τεχνικού υλικού προώθησης, όπου περιλαμβάνονται και οι ιστότοποι των κατασκευαστών. Αποκλείονται ορισμένα είδη ελαστικών, όπως τα αναγομωμένα ελαστικά, τα ελαστικά εκτός δρόμου και τα αγωνιστικά ελαστικά.

Τα αναμενόμενα σωρευτικά πλεονεκτήματα από την αυξημένη χρήση ελαστικών αποτελεσματικής κατανάλωσης καυσίμου θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση περίπου 4 εκατομμυρίων τόνων CO2 ετησίως (ανάλογα με την ταχύτητα της μεταμόρφωσης της αγοράς στην κατεύθυνση των ελαστικών αποτελεσματικής κατανάλωσης καυσίμου), και θα στρέψει επίσης την αγορά προς τη βελτιωμένη απόδοση κρατήματος σε υγρό οδόστρωμα

Υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών (κατασκευαστές, εισαγωγείς)

Όταν τα ελαστικά παραδίδονται σε οποιονδήποτε πελάτη, θα πρέπει να συνοδεύονται από σήμανση για κάθε μέγεθος και τύπο ελαστικού που παραδίδεται, όπως η σήμανση που φαίνεται παραπάνω. Η απαίτηση αυτή μπορεί επίσης να ικανοποιηθεί κολλώντας τη σήμανση ως αυτοκόλλητο σε κάθε ελαστικό.

Όλο το υλικό πωλήσεων και το τεχνικό υλικό πρέπει να παρουσιάζει τις τιμές της σήμανσης για κάθε ελαστικό με τρόπο κατανοητό. Οι ιστότοποι των κατασκευαστών και των διανομέων πρέπει επίσης να παρουσιάζουν τα στοιχεία της σήμανσης για τα ελαστικά που προσφέρουν.

Υποχρεώσεις των διανομέων ελαστικών (πωλητές λιανικής διάθεσης, επιχειρήσεις πώλησης ελαστικών σε τελικούς χρήστες)

Για τα ελαστικά αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι
- κάθε ελαστικό φέρει το αυτοκόλλητο σήμανσης σε εμφανή θέση
ή
- πριν από την πώληση του ελαστικού, τα στοιχεία της σήμανσης θα επιδεικνύονται στον τελικό χρήστη και μια σήμανση θα φαίνεται σε σημείο κοντινό στο ελαστικό.

Τα στοιχεία της σήμανσης θα παρέχονται επίσης όταν ο πελάτης δεν μπορεί να δει τα ελαστικά που προσφέρονται προς πώληση.

Για όλα τα ελαστικά (αυτοκίνητο, ελαφρύ φορτηγό, φορτηγό και λεωφορείο), οι διανομείς θα διασφαλίζουν ότι οι τιμές της σήμανσης για κάθε ελαστικό που αγοράστηκε, αναγράφονται επίσης στο τιμολόγιο ή μαζί με το τιμολόγιο προς τον πελάτη.

1η ανακοίνωση τύπου επιτροπής IP/09/1820